Christelijk Koor Message


Donderdag 15 en vrijdag 16 december verleent Koor Message zijn medewerking aan de kerstconcerten van het Soester Mannenkoor Apollo.

Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar via de website van Apollo: www.apollo-soest.nl