Donateurs en giften

Draagt u het koor een warm hart toe, dan vragen wij u donateur te worden. Voor minimaal € 25,- per jaar wordt u op de hoogte gehouden van
alle ontwikkelingen en heeft u vrij entree bij het jaarlijkse concert. U kunt zich opgeven via secretariaat@koormessage.nl U hoeft dan ook niet
in de rij te staan bij kaartverkoop.
Heeft u erg van ons genoten. Help ons met uw gift. Giften van harte welkom op IBAN: NL21RABO0394805682