Sponsoring

Sponsoring is een terugkerende eenvoudige mogelijkheid om uw naamsbekendheid te vergroten. Bij concerten wordt door ons een A5-
programmaboekje gemaakt, waarin advertentieruimte kan worden gekocht. De namen van de sponsoren zijn tijdens het concert zichtbaar in
de geprinte versie van het boekje.
De kosten voor sponsoring bedragen:
- een hele pagina: € 100
- een halve pagina: € 50
- een kwart pagina: € 25

Sponsoren ontvangen vooraf een factuur, waarna betaling kan plaatsvinden. De sponsorgelden worden voor nuttige zaken gebruikt, zoals
bekostiging van het concert en de aanschaf van bladmuziek.